UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 41 pag. 12 3 4 5
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2015 Zelfregulatie van Leerlingen in Groep 8 van het Basisonderwijs in Nederland
Truong, P.T. Phielix, C.
2 2015 ‘In hoeverre leidt een zelfregulatietraining tot verbetering van zelfregulatie bij leerlingen van groep 8 van basisschool Hof ter Weide te Utrecht?’
Tjoelker, R. Phielix, C.
3 2015 De vormgeving van ouderbetrokkenheid.
Cornelisse, S.J., Aartsen, R.M. Phielix, C., Jaspers, M.
4 2015 Een leesbaar handschrift, effectief schrijfonderwijs en de opkomst van technologische middelen op OBS de Klim
Heuvelmans, S.E., Vries, R. de Snel, M., Prins, F.J.
5 2015 Doorlopende lijn voor begrijpend lezen. Een evaluatieonderzoek naar de instructie van het begrijpend leesonderwijs op basisschool De Kameleon in Den Dolder.
Tromp, M.E., Vonk, X.D. Kool, M., Prins, F.J.
6 2015 Woordenschatonderwijs in de praktijk: een evaluatie van de uitvoering van het vierfasenmodel op OBS De Panda
Donk, R.E.P. van der, Berkers, M.A.G. Snel, M., Prins, F.J.
7 2015 De begeleiding van stagiaires binnen de scholenstichting Stichting Katholiek Primair Onderwijs in Nieuwegein
Aben, E.A.D., Schmitz, N. Slof, B.
8 2015 Debatteren in groep 5: het aanleren van debatteervaardigheden om democratisch burgerschap in leerlingen van 8 tot 9 jaar te stimuleren
Lee, L.A.H. van der, Jonker, J.M. Hendrickx, M.
9 2015 Zelfstandig werken, verschillen en overeenkomsten tussen visie en de praktijk.
Giessen, N. van der, Kouwenhoven, M. Jaspers, M.
10 2015 Zijn meerbegaafde leerlingen in de plusklas gemotiveerder dan in de stamgroep?
Westerlaken, M., Jager, M. de Snel, M., Prins, F.J.
  Resultaten 1 - 10 van 41 pag. 12 3 4 5