UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 647 pag. 12 3 4 5 6
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2017 De identificatie met de EU bij Nederlanders met/zonder een migratieachtergrond
Kroeze, J.J. Lazëri, Marina, Coenders, Marcel
2 2017 De identificatie met de EU bij Nederlanders met/zonder een migratieachtergrond
Kroeze, J.J. Lazéri, Marina, Coendes, Marcel
3 2017 De relatie tussen likes en reacties op persoonlijke foto’s op Instagram en het zelfvertrouwen van studenten
Ahmadi, S. Harakeh, Zeena, Bal, Michèlle
4 2017 De rol van opdringerigheid van interventies en zelfcontrole bij de acceptatie van gezondheidsbevorderende interventies
Nieuwendijk, W.J. van den de Wit, John, Martinovc, Borja
5 2017 Onderzoek naar reacties van autochtone Nederlanders op claims van discriminatie door verschillende minderheidsgroepen in Nederland
Noort, D.J. van Thijs, Jochem, de Bordes, Pieter
6 2017 ‘Hard work pays off: perspectieven van jongeren met en zonder een migrantenachtergrond over het volbrengen van hun toekomstplannen’
Lalji, J.S. Thijs, Jochem, Selten, Peter
7 2017 Het verband tussen blind en constructief patriotisme en een negatieve houding tegenover immigranten
Born, J. van den Coenders, Marcel, Martinovic, Borja
8 2017 Vreemdelingenpolitiek
Kazan, C. Lepianka, Dorota, Harakeh, Zeena
9 2017 Intergroepsprocessen bij mensen met een auditieve beperking
Hinderks, L. Thijs, Jochem
10 2017 “Als ik hier naartoe kom, dan voel ik me thuis, dan kom ik gewoon met een glimlach.” De ervaringen van zwerfjongeren met de hulpverlening van Back UP, U Centraal.
Pollemans, A. Dielissen, Gerrit-Bartus, Kooistra, Maaike
  Resultaten 1 - 10 van 647 pag. 12 3 4 5 6