UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 241 pag. 12 3 4 5 6
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2017 Wonen in ecologisch duurzame buurten: De rol van attituden, gedrag en context
Lubbers, F.M.R. Meeuwesen, L.
2 2016 LINE MANAGERS, HUMAN RESOURCES MANAGERS, AND OCCUPATIONAL PHYSICIANS: A GOLDEN TRIANGLE? Towards a supportive organisation policy for employment retention of chronically ill employees ...
Nuijten, M.P.J. van Rijsselt, René
3 2016 De zorg in transitie en de ervaring van de zorgbehoevende burger
Brink, A. van Yerkes, M.A.
4 2016 Self employed without personnel in a knowledge-based economy: Knowledge possession and acquisition as success factors
Nuijten, M.P.J. Hoogenboom, M.J.M.
5 2016 Welke factoren dragen bij aan de herkenning en stimulering van cognitief getalenteerde leerlingen
Troost, L. Bal, Michelle
6 2016 Energy Collectives in the Netherlands: background players in a fossil fuel based system?
Roos, T.P. Meeuwesen, L.
7 2016 Samen werken in de wijk Kwalitatief onderzoek naar interdisciplinaire samenwerking in een wijkteam en een wijkzorgnetwerk in Nederland
Scheepers, A.S.G. Yerkes, M.A.
8 2016 The Quality of Life of HIV+ and HIV- people living in Elandsdoorn, South Africa. And the role of physical health, mental health and coping strategies.
Segers, M.G. Knijn, Prof.Dr. G.C.M.
9 2016 Individuele stoornissen of een verstoorde samenleving?
Jolink, C.M.I. Knijn, G.C.M.
10 2015 “Ik ben niet gek” Opvattingen van Chinese migranten en hun kinderen over geestelijke gezondheid en (geestelijke) gezondheidszorg in Nederland
Zhou, J. Meeuwesen, L.
  Resultaten 1 - 10 van 241 pag. 12 3 4 5 6