UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 188 pag. 12 3 4 5 6
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2017 De representative claim van Wmo-adviesraden. Een kwalitatief onderzoek naar vertegenwoordiging door Wmo-adviesraden.
Wilderink, L. Michels, Dr. A.M.B.
2 2015 De normatieve en niet-normatieve afwegingen van beleidsmakers bij het ontwerp van nudges in kaart gebracht
Dorren, L. Schillemans, T.
3 2016 Betrokken in Zuid. Een kwalitatief onderzoek naar het gebiedsgericht werken in de gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid.
Maaskant, F. Hagelstein, G.H., van Rijsselt, R.
4 2016 Goed bestuur in de kenniseconomie? Kernwaarden van good governance afgewogen op het Leiden Bio Science park.
Marselis, M.D. Schillemans, T., Binnema, H.
5 2016 Grenzen(d) aan publieke verantwoording. Over publieke verantwoording in grensoverschrijdende samenwerking bij incidenten op het spoor.
Heeger, A.E. Trappenburg, M., Schillemans, T.
6 2016 Lobbyen in een veranderend klimaat
Wirken, M.L.J.W.U. Schillemans, T.
7 2016 Autonomie versus Sturing. De professionalisering van schoolbestuurders in het voortgezet onderwijs.
Beelen, I.M. Bakker, Wieger
8 2016 Verschil gemaakt.
Wieme, J.L. Binnema, H.A.
9 2016 Nudging: van Nieuw en Hip, naar Kapstokbegrip
Schippers, A. Feitsma, J.N.P, Schillemans, T.
10 2016 Samen sterk werken aan werk. Een studie naar de ketensamenwerking tussen onderwijsinstellingen en gemeenten rondom de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren.
Hopman, M. Binnema, H.
  Resultaten 1 - 10 van 188 pag. 12 3 4 5 6