UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 211 pag. 12 3 4 5 6
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2016 "Van Meerwaarde?" Een kwalitatief onderzoek naar maatschappelijke meerwaarde creatie ten tijde van een terugtredende overheid bij de Cultuurcampus: een dagbestedingslocatie voor mensen ...
Werkman, J. van Rijsselt, R.J.T.
2 2017 Wederzijdse afhankelijkheid van Kamerleden en lobbyisten: Een onderscheid tussen informeren en beïnvloeden binnen de politieke besluitvorming
Bijvoet, M.J. Beyens, S.
3 2017 Op de grens van de Europese Unie en haar lidstaten: Onderzoek naar verantwoording van transnationale Europese organisaties
Kremers, G. Schillemans, T.
4 2015 Bottom-up beleidsvorming en draagvlak onder professionals. Onderzoek naar ontbijtsessies ten behoeve van BaMa 3.0
Dekker, R. Steenman, S.C.
5 2017 Agenda AZC Onderzoek naar de agenda-buildingrelatie tussen media en politiek tijdens trigger events op het gebied van asielbeleid in Nederland
Verschuren, E. Ruiter, W.J.M. de
6 2017 Spoordeelsvorming
Beentjes, P.F.E. Overman, Dr. S., Schillemans, Dr. T.
7 2017 In de war van de participatiesamenleving
Laros, J.W.T. Trappenburg, Margo
8 2017 Waar staat de raad? Masterscriptie over democratische controle door gemeenteraden in de regio FoodValley
Koenders, J. Binnema, H.A.
9 2017 Veranderend vrijwilligerswerk. Een onderzoek naar de professionalisering van vrijwilligers in het sociale domein.
Dong, R. van der Trappenburg, Margo, Feitsma, Joram
10 2017 Stimuleren van leren binnen het sociaal domein door Achterhoekse gemeenten. Leren stimuleren!
Gerritsen, M.L. Overman, S.
  Resultaten 1 - 10 van 211 pag. 12 3 4 5 6