UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 20 pag. 12
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2017 Zorgen voor de jeugd. Historische ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de toename van de jeugdhulp in de periode 1945-2015.
Rahms, M.A. Dijkman, J.E.C.
2 2017 Lui en achterlijk? Spanje, Italië en de framing van Zuid-Europese stereotypen in nieuwsbladen tussen 2000 en 2014
Eijden, J.D. van F.W. Lantink, dr. mr.
3 2017 De Patriottenbeweging als voorloper van de Nederlandse democratie: een poging tot een balans
Alberts, G.D. Nijhof, E.
4 2017 'Overtredingen waren het systeem. Overeenkomsten en verschillen tussen trasformismo en El turno pacifico via een vergelijking van de carrières van de premiers Prim & Depretis, Cánova ...
Veenstra, K. Lantink, F.W.
5 2017 Sociaal-democratie en de liberalisering van de arbeidsmarkt 1980-2010: Een vergelijking tussen de PvdA, de SPD en (New) Labour
Radstake, L.C. van Zanden, Jan Luiten
6 2017 De Lange Weg Naar Universele Zorgverzekeringswetgeving: Comparatieve analyse van de ontwikkeling van wetgeving voor zorgverzekeringen in Nederland en de Verenigde Staten, 1900 – 2010 ...
Backus, S.P. Rijpma, A.
7 2017 Flexibilisering en de verzorgingsstaat: Analyse van de gevolgen van arbeidsmarktflexiblisering op de verzorgingsstaat aan de hand van de pensioenen
Jongh, J.A.L. de Rijpma, Auke
8 2017 Grenzen aan vrijgevigheid
Vriend, S. Rijpma, Auke
9 2017 Het DNA van de onderneming. De rol van familiebedrijven in Nederland sinds 1945
Meester, T.S.J. Nijhof, Dr. E.
10 2017 COÖPERATIEF ONDERNEMEN: IDEALISTISCHE GEMEENSCHAPSDRANG OF WELBEGREPEN EIGENBELANG? Een lange termijnonderzoek naar de rol van ledenbetrokkenheid op de veerkracht van ‘Bloemenlust ...
Meulemeester, A.L. de de Moor, Prof. Dr. Tine
  Resultaten 1 - 10 van 20 pag. 12