UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 20 pag. 12
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2017 Lui en achterlijk? Spanje, Italië en de framing van Zuid-Europese stereotypen in nieuwsbladen tussen 2000 en 2014
Eijden, J.D. van F.W. Lantink, dr. mr.
2 2017 De Patriottenbeweging als voorloper van de Nederlandse democratie: een poging tot een balans
Alberts, G.D. Nijhof, E.
3 2017 'Overtredingen waren het systeem. Overeenkomsten en verschillen tussen trasformismo en El turno pacifico via een vergelijking van de carrières van de premiers Prim & Depretis, Cánova ...
Veenstra, K. Lantink, F.W.
4 2017 Sociaal-democratie en de liberalisering van de arbeidsmarkt 1980-2010: Een vergelijking tussen de PvdA, de SPD en (New) Labour
Radstake, L.C. van Zanden, Jan Luiten
5 2017 De Lange Weg Naar Universele Zorgverzekeringswetgeving: Comparatieve analyse van de ontwikkeling van wetgeving voor zorgverzekeringen in Nederland en de Verenigde Staten, 1900 – 2010 ...
Backus, S.P. Rijpma, A.
6 2017 Flexibilisering en de verzorgingsstaat: Analyse van de gevolgen van arbeidsmarktflexiblisering op de verzorgingsstaat aan de hand van de pensioenen
Jongh, J.A.L. de Rijpma, Auke
7 2017 Grenzen aan vrijgevigheid
Vriend, S. Rijpma, Auke
8 2017 Het DNA van de onderneming. De rol van familiebedrijven in Nederland sinds 1945
Meester, T.S.J. Nijhof, Dr. E.
9 2017 COÖPERATIEF ONDERNEMEN: IDEALISTISCHE GEMEENSCHAPSDRANG OF WELBEGREPEN EIGENBELANG? Een lange termijnonderzoek naar de rol van ledenbetrokkenheid op de veerkracht van ‘Bloemenlust ...
Meulemeester, A.L. de de Moor, Prof. Dr. Tine
10 2017 Veranderend beleid van de lokale overheid. Burgerparticipatie op wijkniveau, beleidsveranderingen 1990 - 2015.
Gorrissen, P. Boele, A.
  Resultaten 1 - 10 van 20 pag. 12