UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 18 pag. 12
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2017 'Overtredingen waren het systeem. Overeenkomsten en verschillen tussen trasformismo en El turno pacifico via een vergelijking van de carrières van de premiers Prim & Depretis, Cánova ...
Veenstra, K. Lantink, F.W.
2 2017 Sociaal-democratie en de liberalisering van de arbeidsmarkt 1980-2010: Een vergelijking tussen de PvdA, de SPD en (New) Labour
Radstake, L.C. van Zanden, Jan Luiten
3 2017 De Lange Weg Naar Universele Zorgverzekeringswetgeving: Comparatieve analyse van de ontwikkeling van wetgeving voor zorgverzekeringen in Nederland en de Verenigde Staten, 1900 – 2010 ...
Backus, S.P. Rijpma, A.
4 2017 Flexibilisering en de verzorgingsstaat: Analyse van de gevolgen van arbeidsmarktflexiblisering op de verzorgingsstaat aan de hand van de pensioenen
Jongh, J.A.L. de Rijpma, Auke
5 2017 Grenzen aan vrijgevigheid
Vriend, S. Rijpma, Auke
6 2017 Het DNA van de onderneming. De rol van familiebedrijven in Nederland sinds 1945
Meester, T.S.J. Nijhof, Dr. E.
7 2017 COÖPERATIEF ONDERNEMEN: IDEALISTISCHE GEMEENSCHAPSDRANG OF WELBEGREPEN EIGENBELANG? Een lange termijnonderzoek naar de rol van ledenbetrokkenheid op de veerkracht van ‘Bloemenlust ...
Meulemeester, A.L. de de Moor, Prof. Dr. Tine
8 2017 Veranderend beleid van de lokale overheid. Burgerparticipatie op wijkniveau, beleidsveranderingen 1990 - 2015.
Gorrissen, P. Boele, A.
9 2017 A Nationalist and a Populist Walk Into a Bar… And are too afraid to let anyone else in; A Thesis on Nationalism, Populism, and Siege Mentality in the Netherlands
Durieux, L. Wicke, C.
10 2017 “Aende Edelen Heeren Borgermeesters ende Raden inde Vroetschappe der Stadt Utrecht,” Een onderzoek naar de politieke invloed middels petities van Utrechtse gilden in de zeventiende ...
Bloemer, J.J. De Moor, T.
  Resultaten 1 - 10 van 18 pag. 12