UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 19 pag. 12
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2018 De invloed van de nieuwe examenprogramma’s op het contextgebruik in het bètaonderwijs
Habets, S., Vos, R., Collenteur, M.C.J., Kooi, F. van der Vollebregt, M.J.
2 2018 Meten en Monitoren van leervaardigheden, een analysetool
Orbons, L.B.J.F. Tigchelaar, A.
3 2018 Het Nassau-traject: Wat is het en hoe is het ontstaan?
Vasilijevic, M. Koster, B.
4 2018 Tevredenheid over onderlinge samenwerking van leerlingen in de onderbouw H/V bij wel/niet opsplitsen naar CITO-score
Veeken, P.L.R. van der Vermunt, J.D.H.M.
5 2014 Invloed van de taakverdeling bij een practicum op de leeropbrengst
Eijkhof, F. van den, Gordijn, A., Meijer, A.L. Mooldijk, A.H., Besselink, A.J.M.J.
6 2013 Item Response Theory: a new routine testing method in secondary education?
Falco, G.M. Mulder, T.
7 2013 1:1-onderwijs. Nieuwe mogelijkheden voor differentiatie?
Vries, G. de, Beckwith, N.P.J., Smit, E.A. Mulder, T.H.M., Melief, J.P.
8 2012 Passend onderwijs in 2020 – Pas dan of al eerder?
Nolles, W. Koster, B.
9 2012 Learning styles and Physics Achievement in secondary education
Poelman, K., Kok, K.W., Aalbers, J. Vermunt, J
10 2012 Zijn scholen klaar voor excellentie?
Buurman, B.F.E. Vermunt, J.D.H.M.
  Resultaten 1 - 10 van 19 pag. 12