UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 17 pag. 12
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2017 Op het lijf geschreven: Isaac Vos als cultureel vertaler. Over de Amsterdamse Schouwburg en de circulatie van Europees renaissancetheater.
Klein Kranenbarg, J.M. Stronks, prof. dr. E., Blom, dhr. dr. F.R.E.
2 2017 Buurtvaders. Een kritische lezing van represent als performance door vier Nederlandse hiphopartiesten.
Roest, F.A. de Buelens, G.
3 2017 ‘Dichtkunst beminnende Leden der Redenzaal binnen Vere’ Een onderzoek naar de location of value in de verzenboeken van de Veerse rederijkerskamer Missus Scholieren (1681-1794) ...
Braber, N.E. den Vandommele, J.J.M., Dixhoorn, A. van
4 2017 Wolkers en de waarheid - De auteursfiguur Wolkers als construct van fictie en non-fictie
Vangangelt, R.H.A. Ham, dr. L.J.
5 2017 Op het lijf geschreven: Isaac Vos als cultureel vertaler. Over de Amsterdamse Schouwburg en de circulatie van Europees renaissancetheater.
Klein Kranenbarg, J.M. Stronks, prof. dr. E., Blom, dhr. dr. F.R.E.
6 2016 Woorden en Daden. Over de radicalisering en deradicalisering van activisten en frontsoldaten in de Eerste Wereldoorlog en het interbellum.
Prinse, M.L.M. Buelens, G.
7 2016 De column als vrij spel? De notie van singulariteit in het opiniërend werk van Willem Frederik Hermans
Maanen, A. van Pieterse, S.A, Smulders, W.
8 2016 De vloeibare Verhelst. Een deleuziaanse lezing van Vloeibaar harnas (1993) en De kunst van het crashen (2015)
Alkema, O.D.J. Vitse, Sven, Pieterse, Saskia
9 2016 Naar een sociologie van de verbeelding. Crowdsourcing als hermeneutisch experiment
Deijl, L.A. van der prof. dr. Els Stronks, dr. Saskia Pieterse
10 2016 De literaire oppervlakte. Een computationele benadering van de narratologische analyse van focalisatie.
Smeets, R.J.H. Pieterse, S.A.
  Resultaten 1 - 10 van 17 pag. 12