UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 662 pag. 12 3 4 5 6
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2017 Interculturele ontmoetingen met het verleden : historisch literatuuronderwijs als middel voor het ontwikkelen van de interculturele competentie bij leerlingen uit 3 VWO
Waal, Mayra van der Dietz, Feike, Manthingh, Erwin
2 2018 Zwerf' on. De burgerlijke en antiburgerlijke locaties van Acda en de Munnik.
Hulten, B. van Ham, L. J.
3 2018 Als woorden tekort schieten Onderzoek naar het triple-X syndroom in relatie tot taal: een casestudie
Elst, P.C. van Junge, C.M.M., Wijnen, F.N.K.
4 2018 Luiers verschonen: muis Sam vindt het maar niks, muis Julia vindt het juist heel leuk. Een comparatief onderzoek naar genderstereotypen bij menselijke en dierlijke personages in Nederl ...
Zwanenburg, K. de Raat, Wendela
5 2017 De taal van de troonrede Een onderzoek naar de taalcomplexiteit in de troonrede en hoe lezers dit ervaren
Jansen, M.A. Halsema-Land, dr. J.F.H., Lentz, prof. dr. L.
6 2017 Historische literatuur als intercultureel ontmoetingspunt : een onderzoek naar het bevorderen van interculturele competentie binnen het moedertaalonderwijs
Andel, Simone van Dietz, F.M.
7 2016 Gelijke monniken, gelijke kappen? Een onderzoek naar de consistentie van moeilijkheid en beoordeling van het centraal examen Nederlands
Bosch, Pieter Bergh, H.H. van den
8 2015 GENDERCONSTRUCTIES IN NEGENTIENDE-EEUWSE VROUWENTIJDSCHRIFTEN : lespakket voor de bovenbouw vwo voor het vak literatuur
Meuzelaar, Marloes Dietz, Feike
9 2013 Maect van uwen lieve niet u leet : Een koppeling van de lessenreeks ‘De zaak V.’ aan het referentiekader taal
Kemenade, Marieke van Mantingh, Erwin
10 2016 ICT in literatuuronderwijs : Een onderzoek naar de meerwaarde van ICT-toepassingen voor literatuuronderwijs
Aerts, Judith Mantingh, Erwin
  Resultaten 1 - 10 van 662 pag. 12 3 4 5 6