UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 58 pag. 12 3 4 5 6
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2017 Hoe die hovaerdighe mensche hem verheffen wil boven al
Kreijkes, J. Besamusca, A.A.M.
2 2017 Historische letterkundeonderwijs in de 21e eeuw
Willemsen, K. Dietz, F.M.
3 2017 De consequenties van het metamodernisme
Vaes, K.T.L. Vitse, S.
4 2017 Grensoverschrijdende wonderverhalen en krijgsberichten - verspreidingsdynamiek van 16de-eeuwse anonieme Nederlandse teksten bij drukkers in Antwerpen
Nieuwenhuizen, P.I. Stronks, Prof.Dr. Els, Reinders, Dr. S, Geerdink, Dr. N.
5 2017 De ie-ij-regel als didactisch hulpmiddel in het iet-gebied. De inzet van het Nedersaksisch om het leren van spelambigue woorden met ei of ij in het basisonderwijs te scffolden onderzoc ...
Zwart, W.S. Nortier, J.M.
6 2017 Vrouwelijk wezen - Helden en hammen in twee van Wieringa's meest gelezen werken
Vaes, K.T.L. Stolk, F.R.W.
7 2017 Vrolijk voorwaarts! Raden Adjeng Kartini en Joop ter Heul op het pad der emancipatie.
Soemantri, I. Pieterse, S.
8 2016 VROEGMODERNE TAALDYNAMIEK Onderzoek naar genitiefvariatie in de schrijftaal van Simon Stevin (1548-1620)
Noort, C.J. van den Koppen, M. van, Dietz, F.
9 2013 Ik zie, ik zie….wat zij laat zien: ‘Zien’ in De wetten, De vriendschap en Lucifer van Connie Palmen
Teusink, C.A. Pieterse, dr. S.A.
10 2016 'Tranen gelachen, onnozel gedaan.' Een onderzoek naar drie methodische benaderingen van humoronderzoek naar Middelnederlandse teksten.
Deventer, R.S.L. Wackers, P.W.M.
  Resultaten 1 - 10 van 58 pag. 12 3 4 5 6