UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 104 pag. 12 3 4 5 6
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2017 Historische literatuur als intercultureel ontmoetingspunt : een onderzoek naar het bevorderen van interculturele competentie binnen het moedertaalonderwijs
Andel, Simone van Dietz, F.M.
2 2016 Gelijke monniken, gelijke kappen? Een onderzoek naar de consistentie van moeilijkheid en beoordeling van het centraal examen Nederlands
Bosch, Pieter Bergh, H.H. van den
3 2015 GENDERCONSTRUCTIES IN NEGENTIENDE-EEUWSE VROUWENTIJDSCHRIFTEN : lespakket voor de bovenbouw vwo voor het vak literatuur
Meuzelaar, Marloes Dietz, Feike
4 2013 Maect van uwen lieve niet u leet : Een koppeling van de lessenreeks ‘De zaak V.’ aan het referentiekader taal
Kemenade, Marieke van Mantingh, Erwin
5 2016 ICT in literatuuronderwijs : Een onderzoek naar de meerwaarde van ICT-toepassingen voor literatuuronderwijs
Aerts, Judith Mantingh, Erwin
6 2018 Taaltraining academische woordenschatschat in het hbo met het accent op retentie in het langetermijngeheugen De pilot bij de Lerarenopleiding InHolland: investeren in academische ...
Korver, B. Dr. Erwin Mantingh, Prof. Dr. H. van den Bergh
7 2017 Historische jeugdliteratuur in de bovenbouw havo/vwo. Een onderzoek naar het effect van een behandeling van een historische jeugdtekst als jeugdtekst of als canonieke tekst op identifi ...
Hartingsveldt, M. van Dietz, F.
8 2017 Peerfeedback in het BOOSTER schrijfonderwijs
Reichert, A.L.V. Van den Bergh, H., Elving, K.
9 2018 Grip op tekstbegrip: Een onderzoek naar het tekstbegrip van proza en poëzie en de ontwikkeling ervan onder vwo-leerlingen in leerjaar 3 en in leerjaar 5 van het vwo.
Stevens, N. van den Bergh, Huub
10 2017 Op weg naar het ideaal van GLO: een onderzoek naar het wiel dat GLO heet
Sickmann, K. Ham, L.J.
  Resultaten 1 - 10 van 104 pag. 12 3 4 5 6