UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 69 pag. 12 3 4 5 6
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2017 Assessing Formative Assessment: Nursing Students’ Perceived Use and the Relation with Their Needs and Motivation
Köhlen, M.E. Schaaf, van der, M.
2 2017 De Relatie tussen Identiteit, Interesse en Sekse bij het Maken van een Studiekeuze
Klein Hulse, A. Slof, B., Schaaf, van der, M.
3 2017 Religie van leerkrachten en de leerkracht-leerlingrelatie binnen het islamitische onderwijs
Charki, F.Z. Hornstra, L., Thijs, J.
4 2017 A new look at underperformance in gifted students: The influence of giftedness on motivation and their combined effects on academic achievement
Driel, A.V. van Hornstra, L., Kommers, P.
5 2016 Mate van Gespreid Leiderschap in de Basisschool als Voorspeller voor Leerresultaten
Broos, S.W.J. Venne, L.H.J. van de, Hagemeijer, R.E.
6 2017 Beleidsvorming en -uitvoering rondom ouderbetrokkenheid van migrantenleerlingen binnen het regulier basisonderwijs
Groen, M. Janssen, C., Bouwmans, M.
7 2017 Het Belang van Binding: de Sociale Verbondenheid Binnen en Buiten de School en de Autonome Motivatie van Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs
Verheij, A. Kommers, P., Flunger, B.
8 2017 Inzicht van leerkrachten in de sociale status en sociale doelen van leerlingen; een doel op zich?
Steehouder, A. Hendrickx, M., Kleijn, de, R.
9 2017 NT2-beleid in de praktijk: (on)werkbaar? Een verkennend onderzoek naar de uitvoering van NT2-beleid binnen regulier basisonderwijs
Dijkema, E.S. Janssen, C., Bouwmans, M.
10 2017 De relatie tussen culturele diversiteit binnen teams en constructief conflict bij teamleren
Vissers, R.J.C.M. Bouwmans, M., Janssen, C.
  Resultaten 1 - 10 van 69 pag. 12 3 4 5 6