UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 159 pag. 12 3 4 5 6
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2016 Positionsverben: Der Unterschied zwischen der deutschen und niederländischen Sprache beim Gebrauch der Verben sitzen (zitten), liegen (liggen) und stehen (staan) bei Menschen, Tieren ...
Keywords: posture verbs , positionsverben , positionele werkwoorden , positiewerkwoorden , cardinal posture verbs , verb , verbs , werkwoord , german , Duits , Deutsch , Nederlands , Dutch , Niederländisch , taalgebruik , spraak , Sprachgebrauch , language use , language , difference , taal , verschil , sprachlich , Unterschied , Sprachvergleich , taalvergelijking , language comparison , excel , corpus , BowPed , afbeelding , afbeeldingen , abbildung , abbildungen , TRPS , stimulus , stimuli , waar , waar is X , BLC , basic locative construction , topologisch , topological , spatial , spatieel , spatiële , relation , relatie , Beziehung , spatial topological relation , space , zitten , sit , sitzen , liggen , lie , liegen , staan , stand , stehen , grammaticalisatie , grammaticalization , grammatikalisation , variation , variatie , leeftijd , age , Alter , figuur , figure , Figur , ground , grond , Untergrund , Frequenz , frequentie , frequency , activity , activiteit , Aktivität , inactivity , inactiviteit , inaktivität , Belebtheid , animacy , levendig , levend , levenloos , literatur , literature , literatuur , vergelijking , vergleich , empirisch , empirical , research , Forschung , onderzoek , Umfrage , enquête , experiment , test , lichaamshouding , Körperhaltung , horizontaal , verticaal , neutraal , horizontal , vertikal , vertical , horizontal , neutral , oriëntatie , orientation , Orientierung , mensch , menschen , mens , mensen , human , Tier , Tiere , dieren , dier , ding , dingen , object , objekt , objecten , objekte , gegenstand , gegenstände , Sprache
Oosting, T. Berg, M.C. van den, Sudhoff, S.
2 2017 A Multimodal Typelogical Grammar for Verb Clusters with Past Participles in Dutch Subordinate Clauses
Baardink, D.F. Moortgat, M., Vinter, Y.
3 2017 Het Friese cognaatgebruik bij tweetalige kinderen
Hoek, A. van der Everaert, M.B.H.
4 2017 Grammatical framing: does grammatical aspect influence emotions?
Phoa, L.A. Marelj, M., Eerland, A.E., Struiksma, M.
5 2017 The Organization of the Mental Lexicon - The Dispute Between Monosemy and Polysemy
Verhoeven, V.R. Marelj, M., Zwarts, J.
6 2016 Een Kwestie van een Leven Leven en een Dood Sterven - De Cognaat-Objectconstructie door het prisma van het Nederlandse werkwoord
Roos, N. Everaert, M.B.H., Marelj, M.
7 2017 The effect of prominence on speaker-specificity in Dutch vowels
Albers, L. Heeren, W. F. L., Bloothooft, G.
8 2017 De woordenschat van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kinderen
Meima, L.G. Keij, B.M.
9 2017 Religie als factor in woordenschatontwikkeling: onderzoek door middel van een enquête onder leerkrachten en een woordenschattoets afgenomen in openbaar en reformatorisch onderwijs ...
Rozendaal, J.C. Pinto, M., Zuckerman, S.
10 2017 Vreemd of gewoon? Dyslexie bij het lezen en spellen in een vreemde taal
Ezendam, S.F. Keij, B.M.
  Resultaten 1 - 10 van 159 pag. 12 3 4 5 6