UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 167 pag. 12 3 4 5 6
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2018 SEEING IS UNDERSTANDING: differences between deliberate and non-deliberate metaphors revealed in eye movements during literary reading
Vries, C.M. de Zwarts, J., Willems, R.M.
2 2018 Een talig pad naar je brein - een taalwetenschappelijke blik op de queeste naar verbanden tussen taal en het brein
Verschuren, T.S. Marijana Marelj, Dr., Martin Everaert, Prof. Dr.
3 2018 Parallellen in de zang- en spraakverwerving van zangvogels en mensen
Romeijn, J.E.M. Everaert, M.B.H.
4 2018 Parallellen in de zang- en spraakverwerving van zangvogels en mensen
Romeijn, J.E.M. Everaert, M. B. H.
5 2018 Wetin dey happen: BBC Pidgin in West-Afrika
Beltman, A.M. van den Berg, Dr. M., Zwarts, Dr. J.
6 2016 De invloed van liaison/élision-contexten, van minimale paren en van monitoring op het voorkomen van [h]’s in het Nederlands van Belgisch-Franstalige leerlingen.
Fayt, C.J.E. Heeren, W.F.L
7 2017 Pronoun envy: op zoek naar genderneutrale voornaamwoorden
Visscher, F.A. Berg, M.C. van den, Everaert, M.B.H.
8 2017 Het geschreven Sranantongo: Schrijfpraktijken van de sprekers van het Sranantongo en attitudes van deze sprekers tegenover de orthografie van het Sranantongo
Haveman, J.J. Berg, M.C. van den
9 2016 Positionsverben: Der Unterschied zwischen der deutschen und niederländischen Sprache beim Gebrauch der Verben sitzen (zitten), liegen (liggen) und stehen (staan) bei Menschen, Tieren ...
Keywords: posture verbs , positionsverben , positionele werkwoorden , positiewerkwoorden , cardinal posture verbs , verb , verbs , werkwoord , german , Duits , Deutsch , Nederlands , Dutch , Niederländisch , taalgebruik , spraak , Sprachgebrauch , language use , language , difference , taal , verschil , sprachlich , Unterschied , Sprachvergleich , taalvergelijking , language comparison , excel , corpus , BowPed , afbeelding , afbeeldingen , abbildung , abbildungen , TRPS , stimulus , stimuli , waar , waar is X , BLC , basic locative construction , topologisch , topological , spatial , spatieel , spatiële , relation , relatie , Beziehung , spatial topological relation , space , zitten , sit , sitzen , liggen , lie , liegen , staan , stand , stehen , grammaticalisatie , grammaticalization , grammatikalisation , variation , variatie , leeftijd , age , Alter , figuur , figure , Figur , ground , grond , Untergrund , Frequenz , frequentie , frequency , activity , activiteit , Aktivität , inactivity , inactiviteit , inaktivität , Belebtheid , animacy , levendig , levend , levenloos , literatur , literature , literatuur , vergelijking , vergleich , empirisch , empirical , research , Forschung , onderzoek , Umfrage , enquête , experiment , test , lichaamshouding , Körperhaltung , horizontaal , verticaal , neutraal , horizontal , vertikal , vertical , horizontal , neutral , oriëntatie , orientation , Orientierung , mensch , menschen , mens , mensen , human , Tier , Tiere , dieren , dier , ding , dingen , object , objekt , objecten , objekte , gegenstand , gegenstände , Sprache
Oosting, T. Berg, M.C. van den, Sudhoff, S.
10 2017 A Multimodal Typelogical Grammar for Verb Clusters with Past Participles in Dutch Subordinate Clauses
Baardink, D.F. Moortgat, M., Vinter, Y.
  Resultaten 1 - 10 van 167 pag. 12 3 4 5 6