UUHome > Bibliotheek > Scriptiearchief
  Resultaten 1 - 10 van 46 pag. 12 3 4 5
jaar Document Auteur(s) Supervisor
1 2017 De uitvoering van supervisie, intervisie en werkbegeleiding binnen VoorZorg ter ondersteuning van de kwaliteitsborging van VoorZorg
Heide, J. ter Endendijk, J., Londen-Barentsen, M. van
2 2017 Evaluatie van de Implementatie van ‘Operation Encompass’ Een Kwalitatief Onderzoek naar Bevorderende en Belemmerende Factoren bij de Implementatie van een Interventie Gericht op he ...
Kuik, M. van Endendijk, J., Dielwart, I.
3 2017 Procesevaluatie van de ervaringen van ouders met een telefonische stoppen-met-roken-coaching-interventie
Verheem, E.A. Baar, P., Slot, P.
4 2017 De Weg naar Versterking van Weerbaarheid onder Jongeren met een Migratieachtergrond
Horvers, J.H.J. Endendijk, J., Horjus, B.
5 2017 Een Zoektocht naar een Structurele Rol voor Jeugdparticipatie in Nederland
Heide, A.M. van der Slot, P., Weijer-Bergsma, E. van de
6 2017 Het ondersteunen en activeren van participatie bij laagopgeleide jongeren en jongeren uit achterstandssituaties: Een vergelijkend onderzoek naar principes uit drie jongerenparticipatie ...
Aufderheijde, C.R. Slot, P.
7 2017 Drugsgebruik in Nieuwegein. Een kwalitatief onderzoek naar de mate van problematisch drugsgebruik binnen de gemeentegrenzen
Schurink, L. Oudgenoeg-Paz, O., Londen, M. van
8 2017 De aansluiting van consultatiebureaus bij de behoeften van ouders gericht op opvoedingsondersteuning; Een verkennend onderzoek binnen de gemeente Dordrecht
Asma, J.T. Oudgenoeg-Paz, O.
9 2017 De integrale samenwerking tussen basisscholen en buurtteams rondom opvoedingsvragen in Utrecht.
Burg, H.M. van den Baar, P., Horjus, B.
10 2017 De verschillen tussen racistische en antisemitische incidenten in Nederland
Heijer, R.C.T. den Kesselring, M.
  Resultaten 1 - 10 van 46 pag. 12 3 4 5