UUHome > Library > Master's / Bachelor's Theses Online
  Results Result list  |        5 of 81
Zijn de effecten van EMDR en Imagination Inflation tegengesteld bij herinneringen? Een onderzoek naar levendigheid en emotionaliteit van herinneringen bij geconcentreerde imaginatie en oogbewegingen.
full-text Igitur Archive
year2013
author Landen, M.E. van der
document type Master thesis
course Klinische en Gezondheidspsychologie
access Open Access (free)
language nl
supervisors Hout, Dhr. Prof. Dr. M.A. van den
abstractEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een veelgebruikte, effectieve therapievorm voor posttraumatische stressstoornis (PTSS). Imagination Inflation (II) kan optreden na geconcentreerde imaginatie. Bij EMDR worden herinneringen minder levendig en minder emotioneel. Het omgekeerde gebeurt bij II; door geconcentreerde imaginatie lijken herinneringen juist levendiger en emotioneler te worden. De vraag is of EMDR begrepen kan worden als de inverse van II. De effecten van EMDR zijn goed te modelleren onder laboratorium condities. Als II het omgekeerde is van EMDR zouden onder dezelfde lab condities, maar met het vervangen van oogbewegingen door geconcentreerde imaginatie er omgekeerde effecten op moeten treden van EMDR. Namelijk een toename van levendigheid en emotionaliteit van de herinneringen. Methoden: In totaal participeerden 60 personen verdeeld over twee groepen. Bij de ene groep werd 1) ophalen + oogbewegingen en 2) alleen ophalen toegepast, waarbij men twee negatieve herinneringen kreeg. De andere groep kreeg 1) ophalen + geconcentreerde imaginatie en 2) alleen ophalen toegepast met twee neutrale herinneringen.Resultaten: Geconcentreerde imaginatie leidde tot meer levendigheid van de neutrale herinnering, maar leidde niet tot toename van de emotionaliteit van de herinnering. Bij oogbewegingen zijn er geen statistisch significante resultaten gevonden. Conclusie: In tegenstelling tot eerdere literatuur, kon er geen significant effect van oogbewegingen aangetoond worden. Verondersteld is dat dit mogelijk een toevalsfluctuatie betreft. Geconcentreerde imaginatie leidde wel tot een significante toename van levendigheid van een neutrale herinnering. Vervolgonderzoek is nodig om dit verder te onderzoeken.