UUHome > Library > Master's / Bachelor's Theses Online
  Results Result list  |        9 of 62
Klachtenverandering en modererende kenmerken van complex trauma gedurende EMDR behandeling bij veteranen.
full-text Igitur Archive
Year2014
author Kersloot, F.J.
keywords EMDR; complexe trauma; complexe PTSS; veteranen; Sinai Centrum; traumata; trauma; SUD-scores; SUD;
document type Master thesis
course Klinische en Gezondheidspsychologie
access Open Access (free)
language nl
supervisors Schut, H.
abstractEye Movement Desensitisation and Reprocessing(EMDR) is een bewezen effectieve en veelvuldigingezette behandeling voor Post-Traumatische StressStoornis (PTSS). Echter, literatuur betreffende dewerkzaamheid van EMDR bij complex trauma onderoorlogsveteranen is minder eenduidig. Als veelvuldiggebruikte behandeling onder deze doelgroep iswetenschappelijke verdieping op zijn plaats. In dit kaderwordt allereerst een verandering van het traumatischbeeld, in termen van intensiviteit en spanning, enpsychische klachten gedurende EMDR gemeten.Daarnaast wordt de invloed van complex traumakenmerken als vroegkinderlijk trauma,persoonlijkheidsproblematiek, aantal traumata en moralinjury in kaart gebracht. Dit werd uitgevoerd aan dehand van dossiers van oorlogsveteranen die onderbehandeling zijn van het Sinai Centrum. Uit deresultaten blijkt een significante vermindering van hettraumatisch beeld na EMDR, maar geen verandering inpsychische klachten. Moderatoreffecten voor dekenmerken van complex trauma werden niet gevonden.In de discussie wordt de theorie ten aanzien van dediscrepantie tussen vermindering van het traumatischbeeld en psychische klachten besproken en wordenklinische en researchimplicaties behandeld.

infopunt zoek
                                            studiekiezers bibliotheek faculteiten diensten nieuws en mededelingen